Czym się różni radykalne wybaczanie od normalnego

2020-09-21

Radykalne wybaczanie dostrzega ciemną stronę każdego człowieka, ale też i doskonałość w niedoskonałości. Tradycyjne wybaczanie opiera się na przywiązaniu do koncepcji występowania ofiary i sprawcy. Tradycyjne wybaczanie nie bierze pod uwagę duchowej perspektywy życia człowieka i podtrzymuje powszechną wiarę w śmierć i strach przed nią. Czym się różni radykalne wybaczanie https://zrozumiecemocje.com.pl/techniki/metoda-tippinga/ od normalnego? Radykalne wybaczanie metodą Tippinga przyjmuje założenie, że nic złego się nie stało i nie ma nic do wybaczenia. Radykalne wybaczanie patrzy z perspektywy duchowej na ludzkie życie, ponieważ sprawy nie zawsze wyglądają tak, jak nam się zdaje. Tradycyjne wybaczanie jest mocno zakorzenione w świecie ludzkim – mamy wtedy w sobie chęć wybaczenia połączoną z potrzebą potępienia. Tradycyjne wybaczanie jest mocno zakorzenione w świecie ludzkim – mamy wtedy w sobie chęć wybaczenia połączoną z potrzebą potępienia. Ponieważ moje poglądy są radykalne, nie jest mi łatwo rozmawiać z ludźmi, którzy są ortodoksyjni. Tradycyjne wybaczanie opiera się na przywiązaniu do koncepcji występowania ofiary i sprawcy.