Może ona pracować, w zależności od zaimplementowanego oprogramowania, zarówno jako

2021-01-21

Waga zbiornikowa stosowana jest do pomiaru masy zgromadzonego w zbiorniku materiału. Waga taśmociągowa REX-01 może być montowana na przenośnikach taśmowych o szerokości. Fajnie, że skusiłem się na elektroniczną waga do ważenia profili metalowych. Niezależnie od typu maszyny używanej do załadunku, łatwa w użytkowaniu waga zabudowana w wozidle waży dokładnie materiał w fazie załadunku. Może ona pracować, w zależności od zaimplementowanego oprogramowania, zarówno jako waga taśmociągowa https://procelwag.com.pl/oferta/wagi-przenosnikowe/ jak i waga zbiornikowa.