Najczęściej są to przewody elektryczne producent wielożyłowe, choć jeśli jest

2021-02-04

Kable i przewody elektryczne - elektryczne, izolowane, elastyczne, specjalistyczne, ziemne. W instalacji elektrycznej powinny znajdować się także osobne przewody ochronne, które oznacza się za pomocą liter PE i umieszcza w izolacji żółto-zielonej. Przedłużacze domowe, przedłużacze w izolacji gumowej, urządzenia zabezpieczające, gniazda wtyczki i rozgałęźniki, przewody przyłączeniowe w izolacji gumowej i PCV, przedłużacze warsztatowe. Najczęściej są to przewody elektryczne producent https://www.mgwires.pl/ wielożyłowe, choć jeśli jest potrzeba można też użyć przewodu jednożyłowego.