Nawiewna centrala wentylacyjna z nagrzewnicą wodną o wydajności 3000 m3/h

2021-04-10

Zgodnie z projektem centrala naw-wyw z rekuperacja jest o wydajnosci 1600m3. Króćce przyłączeniowe wyposażone są w uszczelki gumowe natomiast sama centrala posiada pokrywę inspekcyjną (uszczelnioną uszczelką z gumy neoprenowej) mocowaną do obudowy czterema zaczepami. Centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Nawiewna centrala wentylacyjna https://www.menerga.com/pl/ z nagrzewnicą wodną o wydajności 3000 m3/h w kompaktowej obudowieizolowanej termicznie i akustycznie.