Systemy gaszenia gazem firmy Pliszka są projektowane z zachowaniem obowiązujących

2020-11-18

System zraszaczy Minimax opracowano na podstawie najnowszych badań pod kątem celów ochrony i schematów testowych. Gazy HFC charakteryzują się najwyższą skutecznością gaszenia spośród dostępnych środków gaśniczych. Jako system gaśniczy Minimax zaleca systemy wykorzystujące gazy inertyzacyjne: argon i azot. Systemy gaszenia gazem firmy Pliszka są projektowane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów, dzięki czemu są nieszkodliwe dla ludzi, środowiska i dla gaszonego mienia. Możliwe jest również ręczne uruchomienie procesu gaszenia i jego zatrzymanie.